sexta-feira, 29 de abril de 2016

Vídeos sobre física quântica

Àwọn fídíò lórí físíksì kúántù.
Vídeos sobre física quântica.

Àkójọ́pọ̀ Itumọ̀ (Glossário).
Ìwé gbédègbéyọ̀  (Vocabulário).

Àwọn, wọn, pron.  Eles, elas. Indicador de plural.
Fídíò, fídéò, s. Vídeo.
Lórí, lérí, prep. Sobre, em cima de.
Ìmòye, filọ́sọ́fi, s. Filosofia.
Sáyẹ́nsì, s. Ciência.
Físíksì, s. Física.
Ìmọ̀ìràwọ̀títò, s. Astronomia. 
Ìmọ̀ìdáyé, s. Cosmologia.
Àdánidá, s. Natureza. 
Èlò, s. Matéria.
Ìṣiṣẹ́ẹ̀rọ, s. Mecânica.
kùátọ̀mù, kúántù, adj. Quântico.
Ìṣiṣẹ́ẹ̀rọ kùátọ̀mù, ìṣiṣẹ́ẹ̀rọ kúántù, s. Mecânica quântica.   

                                                   


Nenhum comentário:

Postar um comentário