terça-feira, 19 de julho de 2016

Imigrantes ilegais

Àwọn aṣílọsílùúmiràn lòdì sí òfin mú wá oògùn, ìwà ọ̀daràn àti èébú.
Imigrantes ilegais trazem drogas, crimes e abusos (Donald Trump).
Àkójọ́pọ̀ Itumọ̀ (Glossário).
Ìwé gbédègbéyọ̀  (Vocabulário).

Àwọn, wọn, pron. Eles, elas. Indicador de plural.
Aṣílọsílùúmiràn, s. Imigrante. Pessoa que habita e possui residência fixa (legal ou ilegal) num país estrangeiro.
Ìṣílọ sí ìlú míràn, s. Imigração.
Àṣíká, àṣíkiri, s. Andarilho.
Àrúfín, s. Prisioneiro, criminoso, transgressor, 
Lòdì sí òfin, adj. Ilegal.
Mú wá, fà wá, gbé, gbé wá, rù, kó, v. Trazer.
Oògùn, egbògi, s. Droga, medicamento, remédio.
Ìwà ọ̀daràn, s. Crime, criminalidade.
Àti, conj. E. Usada entre dois nomes, mas não liga verbos.
Ìlòkulò, ìṣìlò, èébú, ìkẹ́gàn, s. Abuso.
Arìnrìn àjòafìlú, ẹnisílẹ̀gbéòmíràn, s. Emigrante. A pessoa que emigra; indivíduo que se muda para outro local, região ou país.
Ìṣípò kiri, ìrìn-àjòṣíṣí láti ìlú kan sí òmíràn, s. Emigração.

Nenhum comentário:

Postar um comentário