domingo, 21 de agosto de 2016

Robôs e bonecas sexuais


 Àwọn ère tí ẹ̀rọ nmú rìn ti ìbálòpọ̀ (robôs sexuais)

                                                                

Àwọn ọmọlángi ti ìbálòpọ̀ (bonecas sexuais)

Ìwé gbédègbéyọ̀  (Vocabulário)
Àkójọ́pọ̀ Itumọ̀ (Glossário).

Àwọn, wọn, pron. Eles, elas. Indicador de plural.
Ère tí ẹ̀rọ nmú rìn, s. Robô.
Ìbálòpọ̀, ẹ̀yà abo àti akọ, ẹ̀ya obìnrin àti ọkùnrin, ìbádàpọ̀, takọtabo, ìbálòpọ̀ takọtabo, s. Sexo.
Ti ẹdá, ti ara, ti ìfẹ́kúfẹ́, adj. Senxual, sexy.
Ère tí ẹ̀rọ nmú rìn ti ìbálòpọ̀, ère tí ẹ̀rọ nmú rìn ti ìbádàpọ̀, ère tí ẹ̀rọ nmú rìn ti ìbálòpọ̀ takọtabo, ère tí ẹ̀rọ nmú rìn ti ìfẹ́kúfẹ́, s. Robô sexual.
Ọmọlángi, ọmọlánkidi, s. Boneca.
Ọmọlángi, ọmọlángidi, s. Boneca de madeira.
Ọmọlángi ti ìbálòpọ̀, ọmọlángi ti ìbádàpọ̀, ọmọlángi ti ìbálòpọ̀ takọtabo, ọmọlángi ti ìfẹ́kúfẹ́, s. Boneca sexual.

Nenhum comentário:

Postar um comentário