quarta-feira, 9 de novembro de 2016

Michele Obama

                              
Ọ̀gbàgbà ìpolongo ti ìbò ọ̀fẹ́.
Propaganda eleitoral Gratuita.

Àkójọ́pọ̀ Itumọ̀ (Glossário).
Ìwé gbédègbéyọ̀  (Vocabulário).

Ìpolongo, s. Campanha.
Ọ̀gbàgbà ìpolongo, s. Campanha de marketing, marketing.
Ìṣàyàn, ìyànfẹ́, yíyàn, ìdìbòyàn, àríyànjiyàn ìdìbòyàn, ìdìbò, s. Eleição, escolha.
Àríyànjiyàn ìdìbòyàn ti ààrẹ, s. Eleição presidencial.
Ìbò, yíyàn, ìlóhùn sí, ìwé ìdìbò, s. Anotação, lembrete, cédula, apontamento, bilhete, chapa, lembrança, nota, voto, boletim de Voto.
Ọ̀fẹ́, s. Grátis, livre.
Ti ìbò, adj. Eleitoral.

Nenhum comentário:

Postar um comentário