sábado, 24 de setembro de 2016

Fora Temer


 Disciplinas escolaresFilọ́sọ́fi (ìmòye) = filosofia
Ìṣeọ̀rọ̀àwùjọ = sociologia
Isẹ́ọnà (ọnà) = arte
Ìmọ̀ ìsirò (mathimátíkì) = matemática
Èdè Pọtogí = língua portuguesa
Jẹ́ọ́gráfì = geografia
Kẹ́místrì = química
Iṣẹ́ọnàmọ̀ọ́kọmọ̀ọ́kà (lítíréṣọ̀) = literatura
Ìtàn = história
Físíksì = física
Bàíọ́lọ́jì (bàólógì) = biologia.
Èdè Gẹ̀ẹ́sì = língua inglesa
Ẹ̀kọ́ ti ara = educação física

Nenhum comentário:

Postar um comentário